Afluències de Mercats Municipals a la Província de Barcelona

Dades x Mercats és una eina digital basada en fonts de dades obertes sobre les franges horàries que les persones que visiten els mercats municipals de la província de Barcelona, per ajudar a l’anàlisi i la presa de decisions basades en dades.

Podeu consultar els “horaris populars” de cadascun dels mercats i segons diversos indicadors socioeconòmics (població, nivell de renda, dia de mercat, edat de la població i preu de lloguer). Són dades recopilades i actualitzades periòdicament – setmanalment- de fonts de dades de Serveis de Mapes Web – com és Google Maps- i per tant es basa en estimacions segons volum de dispositius mòbils.

 
En el mapa següent pots seleccionar un mercat per visualitzar dades d’afluència del mercat municipal corresponent.

 

 Afluències de persones en els mercats municipals en funció del nombre d’habitants del municipi on es troba.

Afluència: mitjana de nombre de persones (tots dies dels últims mesos).


Afluències de persones en els mercats municipals en funció del nivell de Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) del municipi on es troba.

Afluència: mitjana de nombre de persones (tots dies dels últims mesos).

Afluència: mitjana de nombre de persones (tots dies dels últims mesos).Afluències de persones en els mercats municipals en funció del dia de mercat itinerant en el municipi on es troba.


Afluències de persones en els mercats municipals en funció de les franges d’edat de la població en el municipi on es troba.

Afluència: mitjana de nombre de persones (tots dies dels últims mesos).

Afluència: mitjana de nombre de persones (tots dies dels últims mesos).

L’índex d’envelliment mostra la relació entre el nombre de persones de 65 anys o més i el nombre de persones entre 0 i 15 anys. Un índex més alt representa una població més envellida.


Afluències de persones en els mercats municipals en funció del preu del lloguer de l’habitatge (2019) en el municipi on es troba.

Afluència: mitjana de nombre de persones (tots dies dels últims mesos).

Afluència: mitjana de nombre de persones (tots dies dels últims mesos).