Datasets

A continuació s’enumeren un conjunt de dades obertes addicionals, aquestes s’utilitzen per obtenir les visualitzacions mostrades en aquesta web.

Conjunt de dades Font Enllaç
El municipi en xifres IDESCAT https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/El-municipi-en-xifres/qbsn-xtm8
Informació estadística local Diputació de Barcelona Programa Hermes – Diputació de Barcelona https://www.diba.cat/hg2/mapes.asp
Dades generals dels ens locals de Catalunya Departament de la
Presidència –
Secretaria
d’Administracions
Locals i de
Relacions amb
l’Aran
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Dades-generals-dels-ens-locals-de-Catalunya/6nei-4b44