Mercat: Mercat de Marsans – Cornellà

La ciutat Cornellà de Llobregat té una població de Cornellà de Llobregat habitants amb un índex d’envelliment de 15962.0
La seva renda és de 88592
no està disponible els dies de mercat