Mercat: Mercat de les Fontetes – Cerdanyola

La ciutat Cerdanyola del Vallès té una població de Cerdanyola del Vallès habitants amb un índex d’envelliment de 16603.0
La seva renda és de 57403
no està disponible els dies de mercat