Conceptualització

L’objectiu d’aquesta eina web és visualitzar dades obertes per identificar les tendències d’afluència de persones en tots els mercats municipals de la província de Barcelona.

Addicionalment, l’eina facilita visualitzacions i gràfics per tal d’analitzar la correlació de diversos indicadors socioeconòmics amb les afluències obtingudes en els mercats, per tal de distingir patrons d’afluències en els municipis que compleixin unes condicions determinades.

L’eina està dirigida a ens públics o privats amb interès en analitzar aquestes dades per a la presa de decisions, i és oberta a tothom.

Aquesta eina ha estat creada en el marc del projecte Dades x Mercats. El projecte ha estat impulsat per la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració d’Iniciativa Barcelona Open Data.