Mercat: Mercat Municipal de Mollet

La ciutat Mollet del Vallès té una població de Mollet del Vallès habitants amb un índex d’envelliment de 13974.0
La seva renda és de 51318
no està disponible els dies de mercat