Mercat: Mercat de la Torre Blanca – Sant Cugat

La ciutat Sant Cugat del Vallès té una població de Sant Cugat del Vallès habitants amb un índex d’envelliment de 25362.0
La seva renda és de 91006
no està disponible els dies de mercat