Mercat: Mercat de Ciutat Meridiana – Barcelona

La ciutat Barcelona té una població de 1636762 habitants amb un índex d’envelliment de 160.26
La seva renda és de 23845.0
Hi ha mercat Dimecres